Inspreken in de provincie


Infor­matie over gang van zaken en aanmelden

Inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie of bedrijf kunnen inspreken bij commissievergaderingen. Inspreken kan bij de punten op A-agenda en B-agenda, of tijdens het inspreekhalfuur. Of een punt op de A-agenda of de B-agenda staat, kan je zien via de links onder Aanmelden (agenda en vergaderstukken). Dan krijg je meestal 5 minuten, soms wordt het korter. Als een punt niet op de agenda staat, maar wel onder een commissie valt, dan kan je inspreken tijdens het inspreekhalfuur. Dat is dan meestal 3 minuten. Daarna kunnen er vragen komen uit de commissie.

Digitaal of fysiek

Insprekers kunnen kiezen of zij fysiek in Haarlem of online vanuit huis inspreken bij een commissievergadering.

Aanmelden

Om in te spreken in een van de commissies, moet je je via de mail aanmelden bij de betreffende commissieadviseur. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag.

Commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid (agenda en vergaderstukken): nlg@noord-holland.nl
Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat (agenda en vergaderstukken): rwk@noord-holland.nl
Commissie Economie, Financien en Bestuur (agenda en vergaderstukken): efb@noord-holland.nl
Commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid (agenda en vergaderstukken): mb@noord-holland.nl

In dat mailtje hoef je slechts te vermelden:

  • Wie je bent en namens wie je spreekt
  • Bij welk punt je wil inspreken.
  • Of je digitaal of fysiek wil inspreken

Neem bij vragen ook gerust contact met ons op! Mail dan naar pvdd@noord-holland.nl.