Nicolette Seggelink


Duo-commis­sielid

Nicolette Seggelink heeft jarenlang gewerkt als manager in de zorg en zet zich waar mogelijk in voor een beter dierenwelzijn. Zij is moeder van een dochtertje, en wil zoveel mogelijk de liefde en respect voor de natuur en alles wat leeft meegeven. Sinds de geboorte heeft ze nog meer de drang om zich in te zetten voor een leefbare aarde.

Het feit dat de meeste mensen zich superieur voelen boven andere levende wezens heeft haar gemotiveerd om zich aan te sluiten bij de Partij voor de Dieren. Een Partij die verder kijkt dan alleen de belangen van de mens en de focus breder legt. Volgens haar is de economische groei de oorzaak van onze ecologische armoede.

Als duo-commissielid is ze medeverantwoordelijk voor het dossier klimaat en hoopt zo een bijdrage te kunnen leveren om onze aarde schoner achter te laten voor onze kinderen en toekomstige generaties.

Zingen is één van haar passies. Ze vindt het fijn om met haar stem emoties over te brengen aan het publiek. Daarnaast wandelt ze graag met haar gezin en honden in de natuur.

Gerelateerd

Vragen