Herbert Mosmuller


Duo-commis­sielid

Herbert voert als commissielid het woord op de onderwerpen luchtvaart en circulaire economie. Hij is tevens publieksvoorlichter voor de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren.

Voordat Herbert in 2017 aan de slag ging bij de Partij voor de Dieren, woonde en werkte hij als journalist en redacteur zeven jaar lang in het buitenland. Zijn indrukken in onder meer Rusland, Saoedi-Arabiƫ, Braziliƫ, Indonesiƫ, en Zuid-Afrika overtuigden hem dat alleen een radicale economische koerswijziging kan voorkomen dat leefomgeving en natuur compleet vernietigd worden.

Herbert zet zich in voor de realisatie van een economisch systeem waarin milieu, natuur en dieren niet langer lijden onder menselijke activiteiten. Juist Noord-Holland, als een van de meest welvarende regio's ter wereld, heeft in zijn ogen een speciale verantwoordelijkheid.