Herbert Mosmuller


Beleids­me­de­werker

Voordat Herbert in 2017 aan de slag ging als beleidsmedewerker bij de Noord-Hollandse statenfractie bracht Herbert als journalist zes jaar door in verschillende 'opkomende' economieën over de hele wereld. Hij raakte ervan overtuigd dat alleen een radicale koerswijziging kan voorkomen dat we met onze economische activiteit de aarde compleet doen aftakelen. Hij ziet het als onze verantwoordelijkheid om alles te doen wat in ons vermogen ligt om te voorkomen dat andere mensen en dieren, vandaag of in de toekomst, lijden onder de rotzooi die wij veroorzaken.

Juist Noord-Holland, als een van de meest welvarende regio's ter wereld en met zijn enorme CO2-voetafdruk, heeft in Herbert's ogen een speciale verantwoordelijkheid. De komende jaren wil hij vanuit de provincie zorgen dat we als Noord-Hollanders onze druk op de aarde, op natuur en dieren, drastisch gaan verminderen.

Gerelateerd

Afmaken van dieren om de weide­vogels te beschermen is een dood­lo­pende weg

Reactie op voorstel natuurorganisaties om jacht op vos op te voeren

Het afmaken van dieren in een poging om de weidevogels te beschermen is een doodlopende weg. Alle grote onderzoeken naar weidevogels concluderen hetzelfde: de verklaring voor hun structurele achteruitgang heeft weinig te maken met predatie door vossen en alles met oprukkende bebouwing en intensieve landbouw. Roofdieren en weidevogels vinden niet genoeg voedsel in hun steeds kleinere leefgebieden...

Nieuws