Alexandra Yablonska


Frac­tie­me­de­werker Commu­ni­catie

Na haar studie psychobiologie, zocht Alexandra een manier om mens en dier concreter te kunnen helpen. De wetenschap heeft haar veel inzichten geboden, maar nu was het volgens haar tijd om een praktische bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Milieu, gezondheid en dierenrechten liggen haar nauw aan het hart, en daarom zet zij zich op verschillende manieren in om deze aspecten van het leven onder de aandacht te brengen. Zo is zij terechtgekomen bij de Partij voor de Dieren werkgroep Gooi en Vecht. Als vrijwilliger deed ze mee aan acties en ondersteunde zij de regionale verkiezingscampagnes.

In de Statenfractie houdt Alexandra zich nu bezig met de communicatie.