Werkgroep Partij voor de Dieren Amsterdam zoekt vrij­wil­ligers


22 september 2008

De werkgroep van de Partij voor de Dieren in Amsterdam heeft de afgelopen 2 jaar zich met alle leden ingezet voor de verkiezingen en heeft nu een structuur vastgelegd in het zgn. werkplan. In dit plan zijn ook verschillende specifieke functies benoemd en gaandeweg leert de praktijk dat we hier ook heel hard mensen voor nodig hebben. Wij zoeken een aantal mensen voor de functies. De functieomschrijvingen treft u hierbij aan zie onderstaande tekst).

De werkgroep Amsterdam hoopt met deze oproep partijleden op te roepen om zich aan te sluiten bij de werkgroep en het huidige bestuur bij te staan bij de (toch drukke) werkzaamheden. Misschien voelt u ervoor om ons te komen helpen…u zou ons er een grote dienst mee bewijzen.

U kunt uw reactie richten aan ondergetekende via email: amsterdam@partijvoordedieren.nl

Wij hopen op response.

Tea van den Hazel
Voorzitter Werkgroep Amsterdam


Vrijwilliger(s) voor Organisatie standwerk en overige acties

Functiebeschrijving:
U onderzoekt en houdt in Amsterdam en omgeving bij bij welke evenementen/acties de werkgroep Amsterdam zich eventueel zou kunnen manifesteren. U informeert of het zinvol en mogelijk is om met een stand deel te nemen aan o.a.. festivals, braderieën, politieke markten, bij dieren-welzijnsorganisaties etc.
U overlegt met het bestuur en daarnaast coördineert u deze acties/evenementen met andere werkgroepleden. U staat (met andere werkgroepleden) ook achter de stand om het publiek in te lichten over de Partij voor de Dieren en haar functie binnen het politieke bestel. Het doel van deelname aan dergelijke acties is niet alleen ledenwerving maar ook voorlichting over de doeleinden en het bestaansrecht van de partij.
Hiermee streven wij tevens naar bewustwording en een mentaliteitsverandering om zo een betere wereld te creëren voor de dieren, waar wij als mens de verantwoordelijkheid voor dragen. Ook ledenwerving is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de werkgroep. Dit alles in samenwerking met overige werkgroepleden.


Vrijwilliger(s) voor ‘Nieuwsgaring


Functiebeschrijving:
U maakt gebruik van de media (kranten, televisie, radio, stedelijke agenda’s, websites etc.) om ‘de vinger aan de pols te houden’ betreffende het dierenwelzijn in Amsterdam en omgeving (de zgn. oog- oor- en Googlefunctie). In geval er zich onwenselijke situaties voordoen en het dierenwelzijn daarmee in het geding komt, dient er adequaat op ingespeeld te worden. U meldt dit bij de werkgroep en per onderwerp zal worden overlegd en besloten of, en zo ja, op welke wijze actie ondernomen kan worden. Zo kan besloten worden om een ingezonden brief op persoonlijke titel te sturen of uit naam van de werkgroep, of wellicht is enig ander soort reactie op zijn plaats.


Vrijwilliger(s) voor Pers en Communicatie

Functiebeschrijving:
U stelt in overleg met het bestuur (ingezonden) stukken, brieven, persberichten samen en stuurt deze naar betreffende instanties en/of gemeentes. U onderhoudt contacten met de pers, TV-stations, organisaties ed.
Het opbouwen van een netwerk en het leggen van contacten met de pers is hierbij een vereiste en van essentieel belang. U communiceert uit naam van de werkgroep Amsterdam.


Profiel voor alle genoemde functies
U bent lid van de Partij voor de Dieren of bent bereid lid te worden. U conformeert zich in woord en daad aan de standpunten van de Partij voor de Dieren. U beseft dat "vrijwillig" niet betekent "vrijblijvend" en u houdt zich aan de gemaakte afspraken. U bent goed op de hoogte van de werkzaamheden van de Partij voor de Dieren of bent bereid zich hierover goed in te lezen om zodoende met de opgedane kennis mensen te kunnen benaderen en met mensen/gemeentes/organisaties te kunnen communiceren. Tijd en gemotiveerdheid zijn onmisbare factoren om deze functies zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dit alles in overleg en samenwerking met de overige bestuursleden van de werkgroep Amsterdam (voorzitter, secretaris, penningmeester).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief