Werkgroep Noord-Holland Noord zoekt secre­taris


6 januari 2009

De werkgroep van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland Noord is nog in oprichting. In Noord-Holland is al wel een werkgroep, de werkgroep Amsterdam, maar deze houdt zich voornamelijk bezig met de stad Amsterdam en gemeenten beneden het Noordzeekanaal. De werkgroep Noord-Holland Noord wil zich vooral gaan richten op het
werkgebied boven het Noordzeekanaal.

De werkgroep Noord-Holland Noord zal bij de uitvoering van haar taken uitgaan van de Beginselverklaring van de Partij voor de Dieren en de daaruit voortkomende partijprogramma's. De werkgroep zal de gemeentepolitiek en haar besluitvorming scherp in de gaten houden, maar ook datgene wat speelt op provinciaal niveau. In de Provinciale Staten van Noord-Holland is de Partij voor de Dieren immers vertegenwoordigd met twee Statenleden. Voor meer informatie kunt u kijken op www. partijvoordedieren.nl en www.noordholland.partijvoordedieren.nl

Het plan is om de werkgroep in de toekomst te laten bestaan uit ongeveer 4 bestuursleden en meerdere werkgroepleden en ondersteunende leden, allen op vrijwillige basis. Ongeveer eens in de zes weken komen de leden samen voor de werkgroepvergadering. Het is de bedoeling dat de bestuurs- en werkgroepleden deze
vergaderingen zo veel mogelijk bijwonen.

Om goed van start te gaan in het noordelijke deel van onze provincie en om een solide productieve werkgroep op te zetten zijn wij per direct op zoek naar een secretaris

Functiebeschrijving:

U houdt zich bezig met alle voorkomende administratieve werkzaamheden die er binnen de werkgroep voorkomen zoals het voorbereiden van de werkgroepvergaderingen, het notuleren tijdens de vergaderingen, het verspreiden van e-mails naar bijvoorbeeld andere werkgroepleden etc.

Uw profiel:

U bent lid van de Partij voor de Dieren of bereid lid te worden. U conformeert zich in woord en daad aan de standpunten van de Partij voor de Dieren. U beseft dat "vrijwillig" niet betekent "vrijblijvend" en u houdt zich aan de gemaakte afspraken. U heeft ervaring of affiniteit met administratieve werkzaamheden. Ervaring in de "politieke-/dierenbeschermingswereld" of een bestuursfunctie is een pre, geen must.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd in de functie van secretaris of in een “gewoon” werkgroeplidmaatschap? Laat ons dat dan weten via noordhollandnoord@partijvoordedieren.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief