Werkgroep Haarlem e.o. Partij voor de Dieren zoekt vrij­wil­ligers!


2 februari 2008
De werkgroep is in maart 2004 opgericht en heeft sinds 2006 de officiële status van werkgroep. De werkgroep Haarlem e.o. zal bij de uitvoering van haar taken uitgaan van de Beginselverklaring van de PvdD en de daaruit voortkomende partijprogramma’s. De werkgroep zal de gemeentepolitiek en haar besluitvorming scherp in de gaten houden.

De werkgroep bestaat uit 3 bestuursleden, 6 werkgroepleden en 6 ondersteunende leden. Ongeveer eens in de 6 weken komen de leden bijelkaar voor de werkgroepvergadering. Er wordt van u verwacht deze vergaderingen zo veel mogelijk bij te wonen.

De regio Haarlem is ruim opgezet. De activiteiten zullen zich toespitsen op de volgende gemeenten:

· Haarlem
· Bloemendaal
· Zandvoort
· Heemstede
· Bennebroek
· Haarlemmermeer
· Velsen
· Beverwijk

Om dit waar te maken zijn wij per direct op zoek naar:


Een vrijwilliger voor het volgen/ bijwonen van de raadscommissievergaderingen en raadsvergaderingen

Functiebeschrijving:
De vrijwilliger maakt deel uit van de werkgroep en wordt aangestuurd door de werkgroepvoorzitter. De vrijwilliger volgt de raadscommissievergaderingen en raadsvergaderingen met name gericht op onderwerpen die het welzijn van dieren aangaan.

De commissies en de gemeenteraad komen in Haarlem tweewekelijks bijeen op donderdagen, om en om. De gemeente heeft een uitgebreide website met informatie met betrekking tot het bestuur en de besluitvorming. Veel stukken, zoals de agenda’s, de verslagen van de raads- en commissievergaderingen en de besluitenlijst van B&W, zijn online beschikbaar via het Bestuurlijke Informatie Systeem (BIS). Uiteraard kunt u zich ook richten op het bestuur van een andere gemeente in onze regio.

Een vrijwilliger voor nieuwsvolger

Functiebeschrijving:
U houdt het dierenwelzijn in uw omgeving in de gaten (de zgn. oog- en oorfunctie). Bijvoorbeeld door de gemeentelijke berichten te volgen of door te luisteren naar mensen in uw netwerk. Wanneer er iets speelt, meldt u dit bij de werkgroep, zodat we kunnen kijken of en zo ja, op welke wijze wij actie kunnen ondernemen.

Een vrijwilliger voor uitzoekwerk

Functiebeschrijving:
Op aangeven van het bestuur van de werkgroep doet u onderzoek naar een bepaald thema in één of meer gemeentes. Het bestuur van de werkgroep wil dan een specifiek thema in beeld brengen. Het uitzoekwerk kan in overleg met het bestuur over enkele maanden verspreid worden. U werkt zelfstandig, plant uw eigen tijd en weet de gewenste informatie te verkrijgen. U doet maximaal 1 onderzoek per keer. Mogelijke onderwerpen zijn: de Artisklas in Haarlem, het afschieten van konijnen op bedrijfsterreinen, de verkoop van dieren in winkels, het in kaart brengen van restaurants met foie gras op de menukaart etc.

Uw profiel:
U bent lid van de Partij voor de Dieren of bereid lid te worden. U conformeert zich in woord en daad aan de standpunten van de PvdD. U beseft dat "vrijwillig" niet betekent "vrijblijvend" en u houdt zich aan de gemaakte afspraken.

Geïnteresseerd?
Uw sollicitatiebrief kunt u digitaal sturen naar de werkgroepvoorzitter: Belinda van der Kort: haarlem@partijvoordedieren.nl . Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Connie van ‘t Hof (secretaris werkgroep) tel: 023 5325697.


Leden van de werkgroep Haarlem met Tweede Kamerlid Esther Ouwehand.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief