Groot­schalige bomenkap in duinen dreigt


6 september 2016

Duizenden bomen in de Schoorlse Duinen dreigen te worden gekapt. Dit staat in het Natura 2000 beheerplan. De overheid wil meer stikstofvervuiling mogelijk maken, zodat bijvoorbeeld megastallen kunnen worden gebouwd. In de Schoorlse duinen komt nu teveel stikstof uit de lucht en dat is slecht voor de natuur. Om de natuurschade te beperken zouden de bomen moeten worden gekapt. De Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil niet dat bomen gekapt worden voor megastallen en heeft vragen gesteld aan de provincie.

Het kappen van de bomen in de Schoorlse Duinen is een maatregel in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma is in het leven geroepen om de schadelijke effecten van de hoge stikstofuitstoot in de natuur te herstellen en tegelijkertijd meer stikstofuitstoot toe te staan. Veeteelt zorgt voor veel stikstofvervuiling en heeft de PAS nodig voor uitbreidingen. Met het verdwijnen van bijna 100 hectare Schoorls bos wordt dus ruimte gemaakt voor de landbouw om meer dieren te kunnen houden.

Bedrijven als ‘Het Kippenhok’ met 550.000 vleeskuikens en een melkveebedrijf met 1.400 koeien, beiden in Middenmeer, gemeente Hollands Kroon, kunnen alleen worden gerealiseerd als dergelijke PAS-maatregelen zijn genomen. Zij zijn voor hun vergunning voor de Natuurbeschermingswet afhankelijk van deze maatregelen. Het kappen van het bos draagt dus rechtstreeks bij aan het realiseren van meer megastallen in Noord-Holland.

Fractievoorzitter Bram van Liere: ‘Het is de omgekeerde wereld om de natuurvervuiling verkapt te subsidiëren. Op kosten van iedereen wordt een bos gekapt zodat megastallen gratis meer mogen vervuilen.‘

De partij wil verder weten of het college bereid is het tempo van natuurherstel te versnellen door de intensieve veehouderij in de provincie aan banden te leggen, niet alleen vanwege stikstof-depositie, maar ook vanwege luchtkwaliteit, volksgezondheid, waterkwaliteit, natuurwaarden binnen en buiten Natura2000-gebieden als de Schoorlse Duinen, regionale economie, stank en dierenwelzijn.