Initiatiefvoorstellen & Discussienota's

Discussienota : Het welzijn van vissen

29-05-2018
Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over het bewustzijn van vissen vraagt om serieuze discussie over de wijze waarop wij met vissen omgaan en onze beleidskeuzes ten aanzien van vissen. Dat is de conclusie van de Raad voor Dieraangelegenheden, welke...

Discussienota: Het welzijn van vissen

17-05-2018
Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over het bewustzijn van vissen vraagt om serieuze discussie over de wijze waarop wij met vissen omgaan en onze beleidskeuzes ten aanzien van vissen. Dat is de conclusie van de Raad voor Dieraangelegenheden, welke...

Discussienota: Milieuzones in de provincie

16-04-2018
AANLEIDING We zien dat de luchtkwaliteit onder druk staat. Vooral op plaatsen waar veel mensen wonen, werken en zich verplaatsen wordt niet voldaan aan de norm. Dit is kwalijk en de provincie is bezig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Enkele...

“Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” naar een hoger plan

10-07-2017
Samenvatting De Groene Zaak heeft in januari 2015 de ‘Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten’ uitgebracht.[1] [2] Deze scan gaat onder meer over catering, ICT, wegen, OV, elektrische auto’s en gebouwen. De provincie Noord...

Initiatiefvoorstel Klimaatinitiatief Noord-Holland

21-01-2016
Samenvatting GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat klimaatdoelstellingen dieper en breder verankerd zouden moeten worden in beleid, om ons voor te bereiden op een duurzame toekomst. Ook op regionaal niveau is dat noodzakelijk. Met...

Koe in de wei, kalf erbij

20-01-2016
Naar een grondgebonden melkveehouderij met koe in de wei Van kwantiteit naar kwaliteit in de melkveehouderij Samenvatting Noord-Holland heeft een bijzondere reputatie op het gebied van de melkveehouderij. Van de 80.000 koeien staat 90% buiten in...

 
Volgende pagina